1841/QĐ-BĐD
Chi tiết văn bản
1841/QĐ-BĐD
Giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT379854395-5-20201590118471585chanth22.05.2020_11h07p55_quyenpd_22-05-2020-11-12-07_signed.pdf
 Trở về trang trước