246/KH-UBND
Chi tiết văn bản
246/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 18/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT351699734-11-20201605499881890dinhquanghung16.11.2020_15h07p57_thinv_17-11-2020-16-21-06_signed.pdf
 Trở về trang trước