5717/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
5717/UBND-THKH
Giao tham mưu xem xét đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Chợ Đình Trung tại xã Yên Dương, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Nam Hà Yên
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT34231262-4-20211619663198922_(trangnt)(01.05.2021_11h10p34)_signed.pdf
 Trở về trang trước