146/KH-CTĐBTB
Chi tiết văn bản
146/KH-CTĐBTB
Kế hoạch hoạt động Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2020
Ngày ban hành 02/07/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT597380852-7-20201593571089076_(xungnd)(01.07.2020_11h28p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước