7253/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
7253/UBND-CNTT
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 12/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7253_signed.pdf
 Trở về trang trước