1969/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1969/UBND-CN
Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án Đường nối KCN Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây (từ mốc A2 đến mốc A4).
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT895202169-2-20241707183944798_(hieulv)(07.02.2024_11h00p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước