10871/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10871/UBND-VX
Triển khai thực hiện Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT638871020-7-20211627003997046_(hoangmc)(26.07.2021_07h36p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước