1902/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1902/QĐ-UBND
Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền núi gia hạn thời gian sử dụng đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích Kho và cửa hàng thương mại tại xã Thanh Tân, huyện Như Thanh.
Ngày ban hành 13/05/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT310534041-5-20241715336101251_(giangld)(12.05.2024_08h20p53)_signed.pdf
 Trở về trang trước