12841/UBND-NN
Chi tiết văn bản
12841/UBND-NN
Giao tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 6384/BNN-VPĐP ngày 15/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT668512849-9-20201600221613862_(chanth)(16.09.2020_09h47p12)_signed.pdf
 Trở về trang trước