91/GP-UBND
Chi tiết văn bản
91/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Tân Thành 1
Ngày ban hành 13/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp91_signed.pdf
 Trở về trang trước