6563/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
6563/UBND-CNTT
Về việc tổ chức Hội nghị giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT468325766-5-20221652282770589_(chiennv)(12.05.2022_07h47p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước