16657/UBND-NN
Chi tiết văn bản
16657/UBND-NN
Thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và cho phép các công trình, dự án được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT765813382-11-20201606360269935_(trangnt)(26.11.2020_20h57p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước