7240/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
7240/UBND-THKH
Góp ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
Ngày ban hành 12/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7240_signed.pdf
 Trở về trang trước