102/KH-UBND
Chi tiết văn bản
102/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tham vấn các tổ chức, chuyên gia về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tại Thanh Hóa
Ngày ban hành 17/04/2019
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh102_signed.PDF
 Trở về trang trước