17483/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
17483/UBND-THKH
Về việc giao báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề “Năm đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo” 2023.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT722027996-11-20231700215273218_thihv_18-11-2023-14-04-47_signed.pdf
 Trở về trang trước