16321/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
16321/UBND-KTTC
Giao thực hiện Công văn số 9652/VPCP ngày 18/11/2020 của Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT907955173-11-20201605777037429_dinhquanghung_20-11-2020-09-16-00_signed.pdf
 Trở về trang trước