250/KH-UBND
Chi tiết văn bản
250/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch"
Ngày ban hành 05/12/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh250.signed.pdf
 Trở về trang trước