185/GP-UBND
Chi tiết văn bản
185/GP-UBND
Cho phép Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Xanh Hà tại Thanh Hóa, địa chỉ tại Khu du lịch nghỉ mát biển Hải Hòa, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa được khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ cho hoạt động của Khách sạn Xanh Hà ACB tại Khu du lịch nghỉ mát biển Hải Hòa, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 21/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT173426888-10-20201603090414600_quyennd_20-10-2020-22-05-00_signed.pdf
 Trở về trang trước