154/BC-UBND
Chi tiết văn bản
154/BC-UBND
Báo cáo tình hình kinh tế - chính trị xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017
Ngày ban hành 30/10/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc154_signed.pdf
 Trở về trang trước