4710/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4710/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT776202533-11-20211637566376695_(giangld)(22.11.2021_16h00p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước