18509/UBND-CN
Chi tiết văn bản
18509/UBND-CN
Giao triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên toàn quốc theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT558207514-11-20211637568442913_chiennv_23-11-2021-07-22-17_signed.pdf
 Trở về trang trước