19/CT-UBND
Chi tiết văn bản
19/CT-UBND
Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày ban hành 02/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT437148674-7-20201593595166128thinhnd02.07.2020_09h30p08_quyennd_02-07-2020-14-16-11_signed.pdf
 Trở về trang trước