17533/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
17533/UBND-KTTC
Tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT62098265-11-20231700190816301_(hoangmc)(20.11.2023_09h18p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước