4777/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4777/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Chu Hương chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu và khu dịch vụ thương mại Tây Tiến tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 14/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4777.signed.pdf
 Trở về trang trước