14209/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14209/UBND-CN
Thực hiện các thủ tục xây dựng công trình Trung tâm đa chức năng tại phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn của Công ty cổ phần Thịnh Phát - Group.
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT133868893-9-20211631520736864_liemmx_13-09-2021-18-11-03_signed.pdf
 Trở về trang trước