4478/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4478/UBND-NN
Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải thể Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT902378434-4-20241711965817711tungct01.04.2024_17h07p18_tungct_02-04-2024-10-30-59_signed.pdf
 Trở về trang trước