8948/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8948/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị hỗ trợ xi măng để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 của huyện Vĩnh Lộc.giao tham mưu giải quyết đề nghị hỗ trợ xi măng để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 của huyện Vĩnh Lộc.
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT927158162-6-20221655868895556_(tungct)(22.06.2022_16h14p27)_signed.pdf
 Trở về trang trước