4104/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4104/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Công trình điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Hồng Đức
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4104.signed.pdf
 Trở về trang trước