218/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
218/QĐ-UBND
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Phú Hưng, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 12/01/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT126075441-1-20221641869594779trangnt12.01.2022_08h34p09_liemmx_12-01-2022-15-54-15_signed.pdf
 Trở về trang trước