173/BC-UBND
Chi tiết văn bản
173/BC-UBND
Báo cáo tổng kết Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy,giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh”
Ngày ban hành 23/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT642007364-10-20201603417953611_(quyennd)(23.10.2020_10h24p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước