2/2021/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2/2021/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm; kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 05/02/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT431304759-2-20211612489232697_tuandm_05-02-2021-12-28-19_signed.pdf
 Trở về trang trước