6514/UBND-NN
Chi tiết văn bản
6514/UBND-NN
Xin ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ về dự thảo Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT804979754-5-20201590112478214_(thinhnd)(22.05.2020_16h07p57)_signed.pdf
 Trở về trang trước