89/TB-UBND
Chi tiết văn bản
89/TB-UBND
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại buổi kiểm tra hoạt động khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp và làm việc với Ban quản lý cảng cá Lạch Hới về tình hình quản lý, khai thác cảng cá Lạch Hới
Ngày ban hành 18/05/2018
Người ký Lê Thanh Hải
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb89_signed.pdf
 Trở về trang trước