14561/UBND-VX
Chi tiết văn bản
14561/UBND-VX
Triển khai Công văn số 8627/VPCP-KGVX ngày 14/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT631191287-10-20201602809383669_dinhquanghung_16-10-2020-14-27-13_signed.pdf
 Trở về trang trước