25/GP-UBND
Chi tiết văn bản
25/GP-UBND
Cấp phép cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, địa chỉ tại: Tầng 3 trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tại số 472-474 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa”
Ngày ban hành 21/03/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT845462505-3-20231679044701047_(giangld)(20.03.2023_18h05p53)_signed.pdf
 Trở về trang trước