53/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
53/GXN-UBND
Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án Trang trại chăn nuôi heo nái tập trung khép kín theo mô hình chuẩn CP, quy mô 2.400 nái tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân của Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp sạch Thanh Xuân
Ngày ban hành 15/03/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT168419542-3-20221647308560286_(giangld)(15.03.2022_11h26p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước