54/2006/NQ-HĐND54
Chi tiết văn bản
54/2006/NQ-HĐND
Ban hành định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007 và ổn định đến năm 2010
Ngày ban hành 27/12/2006
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm nq54.doc
 Trở về trang trước