6469/UBND-NN
Chi tiết văn bản
6469/UBND-NN
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 21/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT310237637-5-20201590046653860chanth21.05.2020_15h18p25_quyennd_21-05-2020-17-47-58_signed.pdf
 Trở về trang trước