240/GP-UBND
Chi tiết văn bản
240/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần chế biến lâm sản Quan Sơn (có địa chỉ tại bản Din, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khai thác, sử dụng nước mặt
Ngày ban hành 01/12/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT496290974-11-20201606722532773trangnt30.11.2020_20h24p27_quyennd_30-11-2020-21-16-04_signed.pdf
 Trở về trang trước