3786/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3786/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Văn Dũng
Ngày ban hành 14/09/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT606693643-9-20201600144729317_(xungnd)(15.09.2020_22h40p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước