16532/UBND-VX
Chi tiết văn bản
16532/UBND-VX
Giao giải quyết đề nghị của UBND huyện Bá Thước tại Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 22/11/2019
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c16532.signed.pdf
 Trở về trang trước