6732/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6732/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương lập quy hoạch khu đất số 8 thuộc Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT438856614-5-20241715738921719_(hieulv)(15.05.2024_10h13p27)_signed.pdf
 Trở về trang trước