195/BC-UBND
Chi tiết văn bản
195/BC-UBND
Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 27/12/2017
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc195_signed.pdf
 Trở về trang trước