6593/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
6593/UBND-KTTC
Không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu và khu dịch vụ thương mại Liên Lộc tại xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc của Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Anh Tú
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT763428782-5-20221652327222778_tuandm_12-05-2022-14-11-59_signed.pdf
 Trở về trang trước