2635/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2635/QĐ-UBND
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/08/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT665162510-8-20221659431047024trangnt02.08.2022_22h36p50_thinv_03-08-2022-16-08-12_signed.pdf
 Trở về trang trước