1936/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1936/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Yên Lâm tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định thuộc Công ty TNHH Xăng dầu Thắm Bình Minh.
Ngày ban hành 14/05/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT146577046-5-20241715675469955tungct14.05.2024_15h51p19_giangld_14-05-2024-16-01-48_signed.pdf
 Trở về trang trước