4486/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
4486/UBND-THKH
Giao tham mưu hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án Xây mới tuyến đường giao thông từ đường BT-Đông Thịnh đến đường vành đai phía Tây, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT311340440-4-20241711938352105_(trangnt)(02.04.2024_14h35p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước