32/GP-UBND
Chi tiết văn bản
32/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)
Ngày ban hành 27/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT330346682-1-20221643161373365_(giangld)(26.01.2022_16h35p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước