3702/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
3702/UBND-THKH
Giao tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trường THCS Nguyễn Hồng Lễ, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3702.signed.pdf
 Trở về trang trước