2642/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2642/QĐ-UBND
Cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và cây xanh Hưng Vượng thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Hưng Vượng tại xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 02/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2642_signed.pdf
 Trở về trang trước